24k Magic World Tour Day 88: Boston, Massachusetts

24k Magic World Tour Day 88: Boston, Massachusetts